مطالعات اقتصادی در طرح توجیهی | بررسی فنی و تكنولوژيك طرح توجیهی

مطالعات اقتصادی در طرح توجیهی,بررسی استاندارهای داخلی و بين المللی مرتبط با طرح,بررسی فنی و تكنولوژيك طرح توجیهی

مطالعات اقتصادی عمدتا به مطالعات ميدانی و بررسی آمارهای رسمی و سازمانی متكی بوده كه در آن كارشناسان متخصص مطالعات اقتصادی پس از بررسی دقيق داده ها،گزارش جامع و مصوری تهيه خواهند كرد كه در آن پس از بررسی كليه شاخص های مورد نظر به تعدادی سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد.

بخش اول : مطالعات اقتصادی در طرح توجیهی(مطالعات بازار)

مطالعات اقتصادی عمدتا به مطالعات ميدانی و بررسی آمارهای رسمی و سازمانی متكی بوده كه در آن كارشناسان متخصص مطالعات اقتصادی پس از بررسی دقيق داده ها،گزارش جامع و مصوری تهيه خواهند كرد كه در آن پس از بررسی كليه شاخص های مورد نظر به تعدادی سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد.مثلا اين كه موقعيت جغرافيايی محل اجرای طرح كجاست؟ و آيا در مكان يابی پروژه موازين لازمه رعايت شده است يا خير؟و محل اجرای طرح چه ويژگيهای جمعيتی دارد؟ و اينكه آمارهای رسمی صادرات و واردات مرتبط با محصول و يا محصولات چيست؟ و اينكه آيا اسا سا محصول و يا خدمات مورد نظر با استقبال روبرو خواهد شد؟ و اگر پاسخ مثبت است دلايل آن چيست؟و مهمتر اينكه عرضه وتقاضای محصول در گذشته و حال و از همه مهمتر برای 5 سال آيتده چگونه است؟ و خلاصه كلام اينكه بخش اقتصادی طرح شاخص های مهم و تعيین كننده ای را در برمی گيرد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:

_ معرفی محصول و يا خدمات مورد نظر ويژگی های خاص پروژه.

_ بررسی استاندارهای داخلی و بين المللی مرتبط با طرح.

_ بررسی عرضه و تقاضا در خصوص محصول و يا خدمات ارائه شده در طرح.

_ بررسی مصرف با نگرش جامعه شناختی.

_ بررسی محصولات و خدمات از نگاه بين المللی.

_ مطالعه شاخص های سياسی،فرهنگی و اجتماعی مرتبط با پروژه.

_ جانمايی طرح و تحليل موقعيت جغرافيايی محل راه اندازی طرح.

_ بررسی مواد اوليه و ملاحظات تامين آنها.

_ بررسی تعرفه های گمركی مربوطه.

_ مقايسه و تحليل ساير رقبا و تبين قيمت فروش و يا ارائه خدمات.

_ تبين جايگاه صنعت و يا خدمات مورد نظر طرح در سياستهای كلی كشور.

_ ارائه آمارهای عرضه و تقاضا در گذشته و پيش بينی عرضه و تقاضا در 5 سال آينده.


بخش دوم: بررسی فنی و تكنولوژيك طرح توجیهی و سرفصل های مهم آن

از ديگر بخشهای مهم يك طرح توجيهی استاندارداد بخش فنی است.در حقيقت در بخش فنی است كه كارشناسان متخصص با بررسی موقعيت مكانی پروژه روند اجرای عمليات ساختمانی اجرای طرح از ابتدا تا انتها را ترسيم خواهند نمود و پس از آن نوع ماشين آلات و مشخصات فنی آنها و منابع تامين آنها اعم از داخلی و يا خارجی را امشخص و بررسی خواهند نمود.وهمچنين نكات فنی مرتبط با چگونگی تامين انرژی و مشخصه های فنی سيستم های مرتبط با تاسيسات پروژه در اين بخش مورد بررسی قرار می گيرد.يكی از مهمترين قسمتها در اين بخش مطالعه و بررسی الزامات زيست محيطی است كه امروزه به آن توجه زياد شده است و نظر به حساسيت سازمانها به اين موضوع بايد به شكلی حرفه ای و دقيق توجيه شود.تعدادی از شاخص ها و سرفصل هايی كه در بخش فنی مورد تحقيق ،مطالعه و بررسی قرار می گيرند به اختصار به شرح ذيل است:

_ مشخصات محصولات و يا خدمات اصلی و جانبی و مواد اوليه .

_ آناليز روش و يا روشهای توليد .

_ برنامه فروش يا ارائه خدمات.

_ ظرفيت مواد اوليه و محصولات.

_ فرآيند توليد و كنترل كيفيت.

_ بررسی چگونگی الزامات زيست محيطی مرتبط با طرح.

_ بررسی و بر آورد سرمايه ثابت و سرمايه در گردش طرح.

_ بررسی و برآورد هزينه های طرح اعم از ثابت و متغير.

_ بررسی هزينه های انرژی(آب و،برق و گاز مصرفی) و ارتباطات.

_ بررسی پرسنل مورد نياز طرح و هزينه حقوق و دستمزد.

_ طراحی سازمان اجرائی طرح.

_ بررسی زيربنا،زمين،محوطه سازی و ساختمان های توليد و اداری و خدمات.

_ بررسی ماشين آلات و تاسيسات خط توليد.

_ بررسی و برآورد وسايل اداری،رفاهی،حمل و نقل.

_ تعیين ظرفيت طرح.

_ انتخاب سازنده ماشين آلات.

_ انتخاب محل اجرای طرح.

_ پيش بينی مدت زمان اجرای طرح.

_ پيش بينی زمان بهره برداری.


بخش سوم: آناليز شاخص های مالی طرح توجيهی

بخش مالی در واقع قلب تپنده طرح و عملا مهمترين قسمت آن است.اينجاست كه بايد دقيقا توضيح داده شود انجام يك طرح از صفر تاصد چقدر هزينه دارد؟رقم دقيق هزينه ودر آمد يك طرح چقد است؟ و آيا اساسا طرح سود آور است؟ نقطه سربه سر طرح كجاست؟ و نرخ بازدهی سرمايه گذاری در اين طرح يا پروژه چقدر است؟در بخش مالی مواردی كه ذكر آنها رفت و بسياری موارد ديگر در قالب سرفصل هايی به شرح ذيل مورد مطالعه بررسی قرار می گيرد:

_ محاسبه و برآورد فروش ساليانه طرح.

_ بدست آوردن قيمت تمام شده.

_ محاسبه سود خالص و ناخالص.

_ استخراج سود ويژه.

_ تعين نقطه سر به سر.

_ مشخص نمودن زمان برگشت سرمايه.

_ نرخ دقيق بازدهی سرمايه.

_ چگونگی اشتغالزايی.

_ پيشنهاد مبلغ تسهيلات بانكی مورد نياز پروژه.

_ مبلغ وام كوتاه مدت(وام سرمايه ثابت)

_ مبلغ وام بلند مدت(وام سرمايه در گردش)

_ مدت زمان بازگشت وام و تعيین سود مورد نظر بانك.


بخش چهارم :محاسبات كامفار مطابق استاندارد های بين المللی بانك جهانی و صندوق بين المللی پول

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (يونيدو)به منظور استاندارد سازی روند مطالعه و بررسی طرحهای توسعه در سراسر دنيا پس از قريب 35 سال مطالعه و تحقيق و با صرف هزينه ای بالغ بر 500000 دلار امريكا اقدام به طراحی و ارائه يك نرم افزار بين المللی تحت عنوان كامفار نموده است كه نظر به استاندارد بالاو كاربرد عملی عالی آن هم اكنون در بيش از 160 كشور جهان به منظور تجزيه و تحليل و ارزيابی دقيق طرحها مورد استفاده قرارمی گيرد.اين نرم افزار به بسياری از زبانهای دنيا منجمله فارسی ترجمه شده ودر سالهای اخير بخصوص در سيستم بانكی ايران به شكل گسترده ای مورد توجه روز افزون بوده است.در حقيقت نرم افزار كامفار يك زبان مشترك بين المللی برای بررسی طرحها است.در نرم افزار كامفار هزاران شاخص بطور همزمان مورد مطالعه و ارزيابی قرار مي گيرد بطوريكه با تغيير هريك از اين شاخص ها ساير شاخص ها هم بصورت اتوماتيك اصلاح ميشوند.از ورژن های مختلف كامفار در حال حاضر در ايران بيشتر نسخه سوم يا همان كامفار(III )كه كاملترين و بی نقص ترين نسخه آن است مورد استفاده قرارمی گيرد.در مركز تهيه و تنظيم طرح توجيهی پيشرو ما ازهمان سالهای ابتدائی فعاليت اين نرم افزار را خريداری وپياده سازی نموده ايم و هم اكنون در مطالعه كليه طرحها خروجی های كامفار راهم بعنوان يك بخش ثابت همه طرحهای توجيهی داريم.

_ خلاصه شاخص های اصلی طرح در يك نگاه.

_ مطالعه فازهای مختلف ساخت و بهره برداری از طرح.

_ مطالعه و برررسی نسبتها شامل:

_ خالص ارزش فعلی كل سرمايه.

_ نرخ بازده داخلی سرمايه گذاری IRR

_ نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سهام IRRE

_ تحليل صورتهای مالی شامل موارد ذيل:

_ هزينه های ثابت و در گردش طرح.

_ منابع تامين مالی اعم از حقوق صاحبان سهام،وامهای بلند مدت و كوتاه مدت و حسابهای پرداختنی.

_ جريانات نقدی مالی اعم از هزينه توليد و سرمايه گذاری،هزينه های عملياتی و ساير هزينه ها،درآمد فروش،بهای تمام شده،سود ناخالص،سود مشمول ماليات،سود خالص.

_ سرمايه در گردش و ثابت.

_ برنامه فروش و توليد.

_ بدهی ها و وامها و ساير هزينه های تامين مالی.

_ تعديلات نرخ تسعير ارز.

_ دارائيهاي ثابت و جاری.

_ مخارج پيش از توليد.


طرح توجیهی عبارتند از یک گزارش 60 الی 400 صفحه ای که کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که تصمیم به راه اندازی یک پروژه تولیدی ، خدماتی ، گردشگری ، شیمیایی ، صنعتی ، فلزی ، دامداری و دامپروری ، معدنی ، کشاورزی ، هتل داری ، صنایع دستی ، غذایی ، ساختمانی ، و غیره و ... برای اخذ تسهیلات بانکی و یا اخذ مجوز فعالیت یه آن نیاز دارند.

الف)  طرح توجيهي مختصر :

مشتمل برحداقل 60 صفحه. مبتني بر استانداردهاي لازم به صورتی که كه مورد تائيد بانك ها،‌ صنايع و يا ساير نهادها و ارگان ها از قبيل جهاد كشاورزي و غيره که طرح قرار است برای بررسی به آنها ارائه شود واقع شود و متقاضي بتواند به كمك آن مجوز فعالیت خود را اخذ نمایدویا پرونده تسهيلاتي خود را دربانكها و موسسات مالی و اعتباری به تائيد برساند.

ب)  طرح توجیهی کامل:

كه حداقل مشتمل بر400 صفحه بوده و كليه اطلاعات و بررسي هاي لازم داخلي و خارجي خيلي فراتر از آنچه بانكها ،اداره کل صنايع و یا سایر ارگانها و نهادهای ذیربط اعم از اداره جهاد کشاورزی،منابع طبیعی ویا موسسات مالی و اعتباری که طرح قرار است به آنها ارئه شود نياز دارند، در آن مورد ارزیابی قرار گرفته است . اين نوع طرح علي الخصوص براي اشخاص يا شركت هایی مفيد واقع مي‌شود كه تقاضا دارند طرح خود را به کاملترین شکل ممکن تهیه بطوریکه روند بررسی و تصویب آن بدون هیچ مشکلی صورت پذیرفته و بطور خلاصه در زمان و سرمایه خودصرفه جویی کنند و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند و همچنین سرمایه گذاران محترم با در اختیار داشتن این نوع طرح خواهند توانست شخصاً نسبت به سودآور بودن يا نبودن يك طرح توجيهي قبل از اقدام به انجام آن بر اساس معیارهای کاملا علمی و دقیق اطمينان حاصل كنند.

هزينه ومدت زمان :

الف) هزينه طرح توجيهي نوع الف بطور متوسط 48/000/000 ریال بوده و زمان تهيه آن حداكثر 5 می باشد.

ب) هزينه طرح توجيهي نوع ب بطور متوسط 180/000/000 ریال بوده و زمان تهیه آن حداکثر 15 روز می باشد.

تائيد فني تمامی طرح هاي فوق اعم از نوع الف و یا ب توسط سازمان ها و يا ارگان هائي كه اين طرح‌ها به آنجا ارائه مي گردد توسط اين مركز ۱۰۰٪ تضمين شده بوده و دفاع از طرح هاي مذكور به عهده اين مركز مي‌باشد. ضمننا در ذیل همین صفحه تعدادی از طرحهای مختلفی که مطالعات آنها در سالیان گذشته توسط این مرکز به انجام رسیده به عنوان نمونه قابل دسترسی است.

کارشناسان ما در همین لحظه منتظر پاسخگویی به شما هستند