تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی

تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی | اصولا نقطه سر به سر جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد.

تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی | اصولا نقطه سر به سر جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد.

یک‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۵۵۸ بازدید

تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی


اصولا نقطه سر به سر جایگاهی است که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه های تولید برابر می گردد. البته این نقطه را همچنین می توان بر حسب واحد های فیزیکی محصول تولید شده و یا سطح ظرفیت مورد بهره برداری قرار گرفته نیز محاسبه نمود. استفاده از تحلیل نقطه سر به سر می تواند برای تعیین اثر تغییرات در قیمت گذاری محصول و تعیین هزینه های ثابت و متغیر تولید مفید باشد. این روش به طراحان پروژه اجازه می دهد که با در نظر گرفتن پیشنهادات سرمایه گذاری جایگزین، نقاط سر به سر متعددی را محاسبه نمایند.

هرقدر هزینه های ثابت بالاتر باشد، نقطه سر به سر نیز بالاتر خواهد بود. همچنین هرچه تفاوت بین قیمت فروش واحد و هزینه های عملیاتی متغیر بیشتر باشد، نقطه سر به سر پایین تر خواهد بود. در این وضعیت هزینه های ثابت سریعتر جذب می شود.


چنانچه بخواهیم نقطه سر به سر را بر حسب واحدهای تولید شده فیزیکی بیان کنیم، می توانیم از معادله های زیر بهره بگیریم:

در نهایت نقطه سر به سر با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:در اینجا f هزینه های ثابت، P قیمت فروش و V هزینه های متغیر تولید است.
هرقدر هزینه های ثابت بالاتر باشد، نقطه سر به سر نیز بالاتر خواهد بود. همچنین هرچه تفاوت بین قیمت فروش واحد و هزینه های عملیاتی متغیر بیشتر باشد، نقطه سر به سر پایین تر خواهد بود. در این وضعیت هزینه های ثابت سریعتر جذب می شود.

پیشنهاد میشود برای مطالعه بیشتر مطالب زیر را مطالعه بفرمایید.

تحلیل حساسیت در طرح توجیهی

تحلیل ریسک و مدیریت ریسک

مطالب مفید طرح توجیهی-امکان سنجی-سرمایه گذاری

مقالات امکان سنجی - طرح توجیهی -سرمایه گذاری


مثال: یک شرکت تولیدکننده آیفون های تصویری از هزینه های ثابت 423850000 ریال در طول یک سال برخوردار است، در صورتی که میانگین قیمت هر دستگاه آیفون تصویری 12500000 و هزینه های متغیر آن 7800000 باشد، میزان نقطه سر به سر را بر حسب میزان تولید و مبلغ فروش محاسبه نمایید.
تعداد واحد فروش در سطح نقطه سر به سرمیزان فروش در سطح نقطه سر به سر


از نقطه سر به سر می توان به سهولت در تحلیل حساسیت به ره گرفت. این روش به خصوص در تعیین اثر تغییرات در قیمت های واحد و هزینه های تولید متغیر و ثابت در نقطه سر به سر یک پروژه مفید است. با استفاده از این روش امکان محاسبه پیشنهادهای جدید سرمایه گذاری که از جریان های فناورانه و یا هزینه های متفاوت برخوردارند می توان بهره گرفت. در مجموع لازم است این موضوع را در نظر داشت که هر گونه تغییر می تواند تاثیر بسزایی بر نقطه سر به سر داشته باشد. با استفاده از روش ترسیمی نیز می توان نقطه سر به سر شرکت بالا را نمایش داد.

منبع:بررسی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

 • طرح توجیهی چیست؟

  طرح توجیهی چیست؟

 • تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی

  تحلیل نقطه سر به سر در طرح توجیهی

 • تحلیل حساسیت، تحلیل ریسک و نااطمینانی

  تحلیل حساسیت، تحلیل ریسک و نااطمینانی

 • طرح توجیهی تولیدی

  طرح توجیهی تولیدی

کارشناسان ما در همین لحظه منتظر پاسخگویی به شما هستند