مطالعات اقتصادی در طرح توجیهی | بررسی فنی و تكنولوژيك طرح توجیهی

مطالعات اقتصادی در طرح توجیهی,بررسی استاندارهای داخلی و بين المللی مرتبط با طرح,بررسی فنی و تكنولوژيك طرح توجیهی

مطالعات اقتصادی عمدتا به مطالعات ميدانی و بررسی آمارهای رسمی و سازمانی متكی بوده كه در آن كارشناسان متخصص مطالعات اقتصادی پس از بررسی دقيق داده ها،گزارش جامع و مصوری تهيه خواهند كرد كه در آن پس از بررسی كليه شاخص های مورد نظر به تعدادی سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد.

مطالعات اقتصادی در طرح توجیهی(مطالعات بازار)

آنالیز جامع اقتصادی: شاخص‌ها، موقعیت‌ها و پیش‌بینی‌ها

مطالعات اقتصادی عمدتا به مطالعات ميدانی و بررسی آمارهای رسمی و سازمانی متكی بوده كه در آن كارشناسان متخصص مطالعات اقتصادی پس از بررسی دقيق داده ها،گزارش جامع و مصوری تهيه خواهند كرد كه در آن پس از بررسی كليه شاخص های مورد نظر به تعدادی سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد.مثلا اين كه موقعيت جغرافيايی محل اجرای طرح كجاست؟ و آيا در مكان يابی پروژه موازين لازمه رعايت شده است يا خير؟و محل اجرای طرح چه ويژگيهای جمعيتی دارد؟ و اينكه آمارهای رسمی صادرات و واردات مرتبط با محصول و يا محصولات چيست؟ و اينكه آيا اسا سا محصول و يا خدمات مورد نظر با استقبال روبرو خواهد شد؟ و اگر پاسخ مثبت است دلايل آن چيست؟و مهمتر اينكه عرضه وتقاضای محصول در گذشته و حال و از همه مهمتر برای 5 سال آيتده چگونه است؟ و خلاصه كلام اينكه بخش اقتصادی طرح شاخص های مهم و تعيین كننده ای را در برمی گيرد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:

_ معرفی محصول و يا خدمات مورد نظر ويژگی های خاص پروژه.

_ بررسی استاندارهای داخلی و بين المللی مرتبط با طرح.

_ بررسی عرضه و تقاضا در خصوص محصول و يا خدمات ارائه شده در طرح.

_ بررسی مصرف با نگرش جامعه شناختی.

_ بررسی محصولات و خدمات از نگاه بين المللی.

_ مطالعه شاخص های سياسی،فرهنگی و اجتماعی مرتبط با پروژه.

_ جانمايی طرح و تحليل موقعيت جغرافيايی محل راه اندازی طرح.

_ بررسی مواد اوليه و ملاحظات تامين آنها.

_ بررسی تعرفه های گمركی مربوطه.

_ مقايسه و تحليل ساير رقبا و تبين قيمت فروش و يا ارائه خدمات.

_ تبين جايگاه صنعت و يا خدمات مورد نظر طرح در سياستهای كلی كشور.

_ ارائه آمارهای عرضه و تقاضا در گذشته و پيش بينی عرضه و تقاضا در 5 سال آينده.


کارشناسان ما در همین لحظه منتظر پاسخگویی به شما هستند