مطالعات فنی در طرح توجیهی

مطالعات فنی,بررسی فنی و تكنولوژيك طرح توجیهی,طرح توجيهی استاندارداد

كی از مهمترين قسمتها در اين بخش مطالعه و بررسی الزامات زيست محيطی است كه امروزه به آن توجه زياد شده است و نظر به حساسيت سازمانها به اين موضوع بايد به شكلی حرفه ای و دقيق توجيه شود

بررسی فنی و تكنولوژيك طرح توجیهی و سرفصل های مهم آن

بررسی دقیق بخش فنی در طرح‌های توجیهی: از مطالعات زمینی تا الزامات زیست‌محیطی

از ديگر بخشهای مهم يك طرح توجيهی استاندارداد بخش فنی است.در حقيقت در بخش فنی است كه كارشناسان متخصص با بررسی موقعيت مكانی پروژه روند اجرای عمليات ساختمانی اجرای طرح از ابتدا تا انتها را ترسيم خواهند نمود و پس از آن نوع ماشين آلات و مشخصات فنی آنها و منابع تامين آنها اعم از داخلی و يا خارجی را امشخص و بررسی خواهند نمود.وهمچنين نكات فنی مرتبط با چگونگی تامين انرژی و مشخصه های فنی سيستم های مرتبط با تاسيسات پروژه در اين بخش مورد بررسی قرار می گيرد.يكی از مهمترين قسمتها در اين بخش مطالعه و بررسی الزامات زيست محيطی است كه امروزه به آن توجه زياد شده است و نظر به حساسيت سازمانها به اين موضوع بايد به شكلی حرفه ای و دقيق توجيه شود.تعدادی از شاخص ها و سرفصل هايی كه در بخش فنی مورد تحقيق ،مطالعه و بررسی قرار می گيرند به اختصار به شرح ذيل است:

_ مشخصات محصولات و يا خدمات اصلی و جانبی و مواد اوليه .

_ آناليز روش و يا روشهای توليد .

_ برنامه فروش يا ارائه خدمات.

_ ظرفيت مواد اوليه و محصولات.

_ فرآيند توليد و كنترل كيفيت.

_ بررسی چگونگی الزامات زيست محيطی مرتبط با طرح.

_ بررسی و بر آورد سرمايه ثابت و سرمايه در گردش طرح.

_ بررسی و برآورد هزينه های طرح اعم از ثابت و متغير.

_ بررسی هزينه های انرژی(آب و،برق و گاز مصرفی) و ارتباطات.

_ بررسی پرسنل مورد نياز طرح و هزينه حقوق و دستمزد.

_ طراحی سازمان اجرائی طرح.

_ بررسی زيربنا،زمين،محوطه سازی و ساختمان های توليد و اداری و خدمات.

_ بررسی ماشين آلات و تاسيسات خط توليد.

_ بررسی و برآورد وسايل اداری،رفاهی،حمل و نقل.

_ تعیين ظرفيت طرح.

_ انتخاب سازنده ماشين آلات.

_ انتخاب محل اجرای طرح.

_ پيش بينی مدت زمان اجرای طرح.

_ پيش بينی زمان بهره برداری.


کارشناسان ما در همین لحظه منتظر پاسخگویی به شما هستند