مطالعات کامفار در طرح توجیهی

مطالعات کامفار,محاسبات كامفار مطابق استاندارد های بين المللی,مطالعات کامفار در طرح توجیهی

ر مركز تهيه و تنظيم طرح توجيهی پيشرو ما ازهمان سالهای ابتدائی فعاليت اين نرم افزار را خريداری وپياده سازی نموده ايم و هم اكنون در مطالعه كليه طرحها خروجی های كامفار راهم بعنوان يك بخش ثابت همه طرحهای توجيهی داريم.

محاسبات كامفار مطابق استاندارد های بين المللی بانك جهانی و صندوق بين المللی پول

کامفار: نرم‌افزاری بین‌المللی برای تحلیل و ارزیابی استاندارد طرح‌های توسعه

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (يونيدو)به منظور استاندارد سازی روند مطالعه و بررسی طرحهای توسعه در سراسر دنيا پس از قريب 35 سال مطالعه و تحقيق و با صرف هزينه ای بالغ بر 500000 دلار امريكا اقدام به طراحی و ارائه يك نرم افزار بين المللی تحت عنوان كامفار نموده است كه نظر به استاندارد بالاو كاربرد عملی عالی آن هم اكنون در بيش از 160 كشور جهان به منظور تجزيه و تحليل و ارزيابی دقيق طرحها مورد استفاده قرارمی گيرد.اين نرم افزار به بسياری از زبانهای دنيا منجمله فارسی ترجمه شده ودر سالهای اخير بخصوص در سيستم بانكی ايران به شكل گسترده ای مورد توجه روز افزون بوده است.در حقيقت نرم افزار كامفار يك زبان مشترك بين المللی برای بررسی طرحها است.در نرم افزار كامفار هزاران شاخص بطور همزمان مورد مطالعه و ارزيابی قرار مي گيرد بطوريكه با تغيير هريك از اين شاخص ها ساير شاخص ها هم بصورت اتوماتيك اصلاح ميشوند.از ورژن های مختلف كامفار در حال حاضر در ايران بيشتر نسخه سوم يا همان كامفار(III )كه كاملترين و بی نقص ترين نسخه آن است مورد استفاده قرارمی گيرد.در مركز تهيه و تنظيم طرح توجيهی پيشرو ما ازهمان سالهای ابتدائی فعاليت اين نرم افزار را خريداری وپياده سازی نموده ايم و هم اكنون در مطالعه كليه طرحها خروجی های كامفار راهم بعنوان يك بخش ثابت همه طرحهای توجيهی داريم.

_ خلاصه شاخص های اصلی طرح در يك نگاه.

_ مطالعه فازهای مختلف ساخت و بهره برداری از طرح.

_ مطالعه و برررسی نسبتها شامل:

_ خالص ارزش فعلی كل سرمايه.

_ نرخ بازده داخلی سرمايه گذاری IRR

_ نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سهام IRRE

_ تحليل صورتهای مالی شامل موارد ذيل:

_ هزينه های ثابت و در گردش طرح.

_ منابع تامين مالی اعم از حقوق صاحبان سهام،وامهای بلند مدت و كوتاه مدت و حسابهای پرداختنی.

_ جريانات نقدی مالی اعم از هزينه توليد و سرمايه گذاری،هزينه های عملياتی و ساير هزينه ها،درآمد فروش،بهای تمام شده،سود ناخالص،سود مشمول ماليات،سود خالص.

_ سرمايه در گردش و ثابت.

_ برنامه فروش و توليد.

_ بدهی ها و وامها و ساير هزينه های تامين مالی.

_ تعديلات نرخ تسعير ارز.

_ دارائيهاي ثابت و جاری.

_ مخارج پيش از توليد.


کارشناسان ما در همین لحظه منتظر پاسخگویی به شما هستند